รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดสุขกร
เลขที่ 77 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท   ตำบลบางด้วน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 0 - 2384 - 6115 เบอร์แฟกส์ 0 - 2384 - 6115
Email : sukakhon@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :