ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดสุขกรมีการประเมินครูผู้ช่วย
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 โรงเรียนวัดสุขกรมีการประเมินครูผู้ช่วย นำโดย นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกรรมการ นางวัฒนี กล้าหาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางเพ็ญพร เอี่ยมจิตโสภา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดสุขกร เป็นกรรมการและเลขานุการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ได้แก่ นายวสันต์ บุญพงษ์ และนางสาวพิราวรรณ เพิ่มทวี
นายวสันต์ บุญพงษ์ นำเสนอ http://https://drive.google.com/file/d/1
นางสาวพิราวรรณ เพิ่มทวี นำเสนอ https://drive.google.com/file/d/2
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2561,16:00   อ่าน 1395 ครั้ง