ภาพกิจกรรม
คณะครูและบุคลากรโรงเรียน รับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. เวลา 07.30 น.
เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขกร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พร้อมคณะครูและบุคลากรโรงเรียน รับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. เวลา 07.30 น. จากนั้นได้พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสุขกร
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2561,16:25   อ่าน 1296 ครั้ง