ภาพกิจกรรม
รับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ร่วมกับดร.ชูชาติ แก้วนอกและจัดพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อยกระดับผลการเรียน
เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสุขกร สวัสดีกับนักเรียนคณะครูและผู้ปกครองรับประทานอาหารเช้าร่วมกับบุคลากรครู พร้อมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. เวลา 07.30 น. พูดคุยแสดงความคิดเห็น รับฟังการรายงานความพร้อมร่วมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดสุขกรในปี 2561 และในเวลา 08.00 น. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนวัดสุขกรพร้อมก้าวต่อไปเพื่อปลูกฝังนักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งของสังคมสืบไป เพื่อสนองต่อนโยบาย เด็กขยันเรียนรู้ ครูสอนดี ห้องเรียนคุณภาพ
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2561,16:27   อ่าน 1249 ครั้ง