หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายพิชิต เอมศิริ
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ม.3
กลุ่ม : ครูประจำชั้น
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
นายเฉลิมเกียรติ สุ่มเงิน
ตำหแน่ง : ครูประชั้น ม.3
กลุ่ม : ครูประจำชั้น
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
นางสาวอรชา ทัศนบุตร
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม    จ.สกลนคร
นางสาวนิโรบล อุ่นคำ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม    จ.สกลนคร
นายไพฑูรย์ ฉัตรชมภู
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้น ม.2
กลุ่ม : ครูประจำชั้น
ร.ร.บ้านดงซ่อม    จ.กำแพงเพชร
นางสาววัชราภรณ์ อุ่นคำ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม    จ.สกลนคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,342,466 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,309,420 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,368,569 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,151,601 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,102,485 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,084,635 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,032,903 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 924,211 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 920,662 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 884,694 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 870,276 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 854,931 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 820,333 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศนโยบายการจัดกิจกรรมนำความรู้ สู่สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง | 26 ก.ค. 56
เชิญทำสัญญาซื้อขาย
โรงเรียนบ้านทรายขาว | 25 ก.ค. 56
ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ | 25 ก.ค. 56
โรงเรียนได้ผ่านการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล | 25 ก.ค. 56
ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา | 25 ก.ค. 56
กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา
โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) | 25 ก.ค. 56
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส | 25 ก.ค. 56
โรงเรียนตังเอ็งได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนตังเอ็ง | 25 ก.ค. 56
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 25 ก.ค. 56
วิดีทัศน์นำเสนอโรงเรียนบ้านหนองบัว...ยินดีต้อนรับ
โรงเรียนบ้านหนองบัว | 25 ก.ค. 56
จับจีบผ้า โดยครูทรงศรี ศรีอารัญ
โรงเรียนบ้านตูล | 25 ก.ค. 56
เวรประจำวัน ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 25 ก.ค. 56
25 ก.ค.2556 นร.ป.4 -6 ชมนิทรรศการวิทย์ อพช. ณ ม.ราชภัฎบุรีรัมย์
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 25 ก.ค. 56
วิดีทัศน์รับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
โรงเรียนบ้านหนองบัว | 25 ก.ค. 56
คำสั่งคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรม ระดับเครือข่าย
โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) | 25 ก.ค. 56
ตารางแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับเครือข่าย
โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) | 25 ก.ค. 56
รายชือคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรม ระดับเครือข่าย
โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) | 25 ก.ค. 56
โปรแกรม PDF2WORD
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 | 25 ก.ค. 56
การแข่งขันศิลป หัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 25 ก.ค. 56
เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63
โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) | 25 ก.ค. 56
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 25 ก.ค. 56
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 25 ก.ค. 56
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ | 25 ก.ค. 56
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม | 25 ก.ค. 56
นมัสการพระเจ้า เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2556
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 25 ก.ค. 56
คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่าถวายเทียนเข้าพรรษาแด่วัดศรีสะอาด เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค.๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า | 25 ก.ค. 56
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา นำไปถวาย ณ วัดราชธานี วันที่ 19 กรกฎาคม 2556
โรงเรียนสายธรรม | 25 ก.ค. 56
กิจกรรมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา
โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) | 25 ก.ค. 56
เชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนสายชลทุกคน กรอกประวัติ เบอร์โทร ที่อยู่ เพื่อการจัดชุมนุมศิษย์เก่า เนื่องในโ
โรงเรียนสายชล | 25 ก.ค. 56
ประกาศหยุดเรียน
โรงเรียนบ้านปลักแรด | 25 ก.ค. 56
ประชุมสัมมนากลุ่มดอนตูม 19 ก.ค.56
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 25 ก.ค. 56
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 /ผลการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านด่าน | 24 ก.ค. 56
ถึงแม้จะไม่มีความพร้อมในปัจจัยทางการศึกษา มีแต่ความตั้งใจจริงที่จะศึกษาก็เรียนได้ดี นักเรียนควรดูไว้
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ | 24 ก.ค. 56
ที่มาของคำว่า โอเค
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 24 ก.ค. 56
กำหนดการประเมิน‏
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา | 24 ก.ค. 56
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2‏
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา | 24 ก.ค. 56
ทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์‏
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา | 24 ก.ค. 56
แจ้งรายชื่อ นร. ที่ได้รับทุน กองทุนจุฬาภรณ์‏
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา | 24 ก.ค. 56
แจ้งจากงาน ICT โรงเรียนกำลังปรับปรุงระบบเครือข่ายในโรงเรียน ขออภัยในความไม่สะดวก
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา | 24 ก.ค. 56
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 24 ก.ค. 56
เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด ชุดที่ ๕๖ โปรดเลือก เบอร์ 14
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 24 ก.ค. 56
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 24 ก.ค. 56
โรงเรียนวัดบึงเหล็กขอเชิญชวนร่วมชมสารคดีเทิดพระเกียรติ
โรงเรียนวัดบึงเหล็ก | 24 ก.ค. 56
รางวัลชนะเลิศ โครงการ โอโม มอบเสื้อแสนขาว
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 24 ก.ค. 56
เด็กหญิงศราภรณ์ สมวงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนวัดสลักเหนือ | 24 ก.ค. 56
ประชุมบุคลากรศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 9 พุทธลีลาบางขัน
โรงเรียนวัดลำนาว | 24 ก.ค. 56
เด็กหญิงนันท์นภัส โกละ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักกีฬาเทเบิลเทนนิส
โรงเรียนวัดสลักเหนือ | 24 ก.ค. 56
เขียนสวยด้วยกระบวนการ ๖ ขั้น
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ | 24 ก.ค. 56
บริการให้วัคซีนในเด็กนักเรียน
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ | 24 ก.ค. 56
เด็กหญิง อธิยา เพ็งพิศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นักกีฬาเทควันโด
โรงเรียนวัดสลักเหนือ | 24 ก.ค. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 203/602 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th