หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
สพป.สมุทรสาคร เขต 1
โรงเรียนบ้านลาดหอคำ
สพป.อุดรธานี เขต 4
โรงเรียนร่มเกล้า 2 อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต 3
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม
สพป.สระบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านท่าดินดำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านตาอุด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ
สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านคำนาดี
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนวัดชีผ้าขาว
สพป.สมุทรสาคร เขต 1
นางมณีรัตน์ อาจหาญ
ตำหแน่ง : หัวหน้าบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านลาดหอคำ    จ.อุดรธานี
นางศพพร วิยาภรณ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านลาดหอคำ    จ.อุดรธานี
นางมณีรัตน์ อาจหาญ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านลาดหอคำ    จ.อุดรธานี
นายวัชพล วิทยากร
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ร่มเกล้า 2 อุดรธานี    จ.อุดรธานี
นางสาวรัตนากร นันทะทอง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านลาดหอคำ    จ.อุดรธานี
นายสงกรานต์ นามวงษ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านลาดหอคำ    จ.อุดรธานี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,960,175 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,744,533 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,635,089 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,252,923 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,204,281 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,998,782 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,860,155 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,678,700 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,644,318 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,631,853 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,490,086 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,412,611 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,392,010 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,384,745 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,365,194 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ขอต้อนรับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คนใหม่ เข้าสู้รั้ว ม่วง-แสด-ขาว ด้วยความยินดี
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 18 พ.ย. 57
ประกาศโรงเรียนบ้านซับตะเคียน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานราชการ
โรงเรียนบ้านซับตะเคียน | 18 พ.ย. 57
เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) | 18 พ.ย. 57
ตารางกำหนดการ กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันอ
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 18 พ.ย. 57
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สรุปงานสังเกตการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนด่านขุนทด | 18 พ.ย. 57
การชี้แจงเรื่องการจัดกิจกรรมสสนองค่านิยม 12 ประการในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต
โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว | 17 พ.ย. 57
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนภูกามยาว
โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว | 17 พ.ย. 57
แจ้งเรื่อง ชุดพุทธบุตร (ชุดขาว) ในการสั่งซื้อและตารางการแต่งกาย คลิกด่วน
โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ | 17 พ.ย. 57
บุตรหลานของท่าน เปรียบดังบุตรหลานของเรา
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 17 พ.ย. 57
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 17 พ.ย. 57
วันวชิราวุธ 25 พ.ย.ของทุกปี
โรงเรียนบ้านหนองพลวง | 17 พ.ย. 57
ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
โรงเรียนบ้านซับตารี | 17 พ.ย. 57
ดรัมเมเยอร์เชียร์ มิตรภาพ126-2556
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 17 พ.ย. 57
ดุริยางค์มิตรภาพ126-โชว์(ครั้งแรก)กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 17 พ.ย. 57
ปรับปรุงโปรแกรม ระบบบริหารวิชาการ
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา | 17 พ.ย. 57
16 พ.ย 57 กลุ่มจิตอาสาต้นกล้าสองแควจัดกิจกรรมเพื่อน้องป่ามะกรูด
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 17 พ.ย. 57
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายวิชาการ
โรงเรียนสายชล | 17 พ.ย. 57
15 พ.ย 57 รายการท้าให้อ่าน จาก Thai PBS สนับสนุนการปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 17 พ.ย. 57
ร้อยเรื่องเมืองไทย ตอน ตักบาตรเทโว
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 17 พ.ย. 57
น้อมรำลึกสมเด็จย่า
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 17 พ.ย. 57
การเลิกทาสและระบบไพร่
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 17 พ.ย. 57
การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 16 พ.ย. 57
โรงเรียนได้รับการรับรองผลการประเมินภายนอกรอบสาม จาก สมศ
โรงเรียนวัดน้อย(วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) | 16 พ.ย. 57
ประชุมผู้ปกครองและเก็บเงินระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่2/57
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 16 พ.ย. 57
เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมกรรมการที่ปรึกษา ประชุม ครั้งที่ 5/2557
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 16 พ.ย. 57
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ | 16 พ.ย. 57
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตมอบนโยบายขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ | 15 พ.ย. 57
ต้อนรับสถานเอกอัครราชฑูตจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 15 พ.ย. 57
ระเบียบวาระการประชุมคณะครูและบุคลากร ครั้งที่10/2557(19 พฤศจิกายน 2557)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 15 พ.ย. 57
เชิญคณะครูและบุคลากรร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ครั้งที่ 10/2557
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 15 พ.ย. 57
ข้อแตกต่างระหว่างแท็บเล๊ต เก่า-ใหม่
โรงเรียนโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา | 14 พ.ย. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการ
โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา | 14 พ.ย. 57
โรงเรียนบ้านคูบ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 14 พฤศจิการยน 2557
โรงเรียนบ้านคูบ | 14 พ.ย. 57
ประกาศ จ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108ล/30 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แบบร่างTOR)
โรงเรียนวังชิ้นวิทยา | 14 พ.ย. 57
ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมการสอบ O-Net นักเรียนชั้นม.3และม.6 ระหว่างวันที่ 17 พ.ย.57-30 ม.ค. 58
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 14 พ.ย. 57
แบบฟอร์มต่างๆ และคำสั่ง
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม | 14 พ.ย. 57
ยินดีต้อนรับคุณครูประทีป สัมโย วิชาเอก ค.บ. คณิตศาสตร์
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน | 14 พ.ย. 57
บทความรูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผล
โรงเรียนบ้านหนองแปก | 14 พ.ย. 57
14 พ.ย.2557 นักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์วิทยา จ.ตรัง ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อาเซียนศึกษาชุมชนบ้านกลางเหนือ
โรงเรียนวัดควนเมา | 14 พ.ย. 57
13 พ.ย.2557 การประเมินสถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปี 2557
โรงเรียนวัดควนเมา | 14 พ.ย. 57
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 14 พ.ย. 57
กำหนดการจ่ายชำระค่าเรียนเสริมหลังเลิกเรียน แบบเหมาจ่าย 1,500 บาท
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 14 พ.ย. 57
ระเบียบการ/ใบสมัคร/บัญชีรายชื่อการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด “สระบุรีเกมส์” ครั้งที่ 12
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 14 พ.ย. 57
ประดู่เกมส์
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 14 พ.ย. 57
ร่าง แผนงบประมาณ ปี 2558 วิสัยทัศน์ พันธกิจ โรงเรียนวัดควนเมา
โรงเรียนวัดควนเมา | 22 พ.ย. 57
กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันพระ
โรงเรียนบ้านซับตารี | 14 พ.ย. 57
อบรมหลักสูตรทักษะการเรียนปนเล่น เน้นการมีส่วนร่วม
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 14 พ.ย. 57
กิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 13 พ.ย. 57
ประชุมปฏิบัติการครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 13 พ.ย. 57
ร่วมทำพิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V STAR ณ ธุดงคสถานบ้านหมี่ วันที่ 26 ตุลาคม 2557
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 13 พ.ย. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 203/591 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th