หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวนลัทพร สมฤทธิ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ทำเนียบบุคลากร
ร.ร.สามัคคีวิทยา    จ.ตาก
นางสาวณัฐธิดา ถนอมการ
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.เมธีวุฒิกร “วัดพระธาตุหริภุญชัย”    จ.ลำพูน
นางสาวทิพวรรณ ประรัง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านห้วยคุ    จ.เชียงราย
นายกิตติ ดำสนิท
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วัดคูหาสวรรค์    จ.กำแพงเพชร
นางสาวสุพัตรา ทะมานนท์
ตำหแน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดคูหาสวรรค์    จ.กำแพงเพชร
นางสุขี จุ้ยศรีแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.วัดคูหาสวรรค์    จ.กำแพงเพชร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,351,684 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,313,564 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,416,112 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,254,973 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,240,479 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,160,895 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,087,069 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,037,891 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 966,952 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 947,664 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 933,646 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 894,980 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 886,413 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 17 ส.ค. 56
การอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 17 ส.ค. 56
กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๕๖
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 17 ส.ค. 56
กิจกรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต | 17 ส.ค. 56
กิจกรรมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต | 17 ส.ค. 56
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต | 17 ส.ค. 56
ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสถานศึกษา 19 ส.ค. 56
โรงเรียนบ้านผาท่าพล | 17 ส.ค. 56
เชิญร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน 22 - 23 สิงหาคม
โรงเรียนบ้านผาท่าพล | 17 ส.ค. 56
รับสมัครพนักงานราชการ 21-27 ส.ค. 56
โรงเรียนบ้านผาท่าพล | 17 ส.ค. 56
โรงเรียนบ้านคูบร่วมกิจกรรมงานทศวรรษ สพป.ศรีสะเกษเขต 1 วันที่ 14-15 สิงหาคม 2556
โรงเรียนบ้านคูบ | 16 ส.ค. 56
คู่มือประเมินสถานศึกษาพอเพียง
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 16 ส.ค. 56
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านห้วยคุ | 16 ส.ค. 56
19 ส.ค. 56 ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟป่า
โรงเรียนบ้านห้วยคุ | 16 ส.ค. 56
คณะครู-นักเรียนร่วมงานแข่งขันทักษะวิชาการระดับตำบลที่ร.ร.บ้านหัน ๑๕-๑๖สิงหาคม ๕๖
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า | 16 ส.ค. 56
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สถานศึกษา Coaching and Mentoring
โรงเรียนด่านขุนทด | 16 ส.ค. 56
รายการการแข่งขันฯ สนามโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท | 16 ส.ค. 56
แผนผังสนามแข่งขันฯ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท | 16 ส.ค. 56
คำสั่งการประกวดแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ สนามโรง
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท | 16 ส.ค. 56
โครงงานคุณธรรม เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง
โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย | 16 ส.ค. 56
ตารางสอบประเมินผลการเรียน ครั้งที่2 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสายชล | 16 ส.ค. 56
สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา( ประเภทหนังสือเรียน ) ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี | 16 ส.ค. 56
อบรมการเก็บกู้ระเบิดโดยสำนักงานโคเออร์
โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม | 16 ส.ค. 56
รายชื่อแม่ดีเด่น ประจำปี 2556
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 16 ส.ค. 56
รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันละครธรรมะ
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 16 ส.ค. 56
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับกลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา | 16 ส.ค. 56
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) | 16 ส.ค. 56
แจ้งวันเวลาสอบประเมินผลการเรียนครั้งที่ 2
โรงเรียนสายชล | 16 ส.ค. 56
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 16 ส.ค. 56
การแข่งขันกีฬาภายใน SEMI - ASEAN GAMES ครั้งที่ 2
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก | 16 ส.ค. 56
นิทานเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ | 16 ส.ค. 56
ตารางสอบ O-Net ป.6 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ | 16 ส.ค. 56
มอบขนมให้นักเรียน
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 16 ส.ค. 56
จัดกิจกรรม Tutor Teaching Team เตรียมความพร้อมสอบ O-NET 56 อย่างต่อเนื่องตลอดปี
โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น | 16 ส.ค. 56
แม่ดีเด่น ปี ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านณรงค์ | 16 ส.ค. 56
เลือนกำหนดการทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสร้างห้องน้ำนักเรียน
โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) | 16 ส.ค. 56
กิจกรรมการประกวดสุดยอดส้วมสาธารณะไทย ปี 56
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วิทยานารี) | 16 ส.ค. 56
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโด โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | 16 ส.ค. 56
แบบบันทึกข้อความส่งนักเรียนแข่งขัน Child Show
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 16 ส.ค. 56
ผู้บริหาร คุณครูนักเรียน ร่วมฌาปนกิจ พ่อของคุณครูสุมัจฉา วงษ์บุญส่ง
โรงเรียนโรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์) | 16 ส.ค. 56
กิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษา (9-10 สิงหาคม 2556)
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 15 ส.ค. 56
กิจกรรมอบรมคุณธรรมสำหรับครูทั้งโรงเรียน (กลุ่มโรงเรียนในฝันทุกรุ่น) ที่วัดสระกำแพงใหญ่
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 15 ส.ค. 56
กิจกรรมทำบุญ เข้าพรรษา 19 กรกฏาคม 2556
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 15 ส.ค. 56
กิจกรรมปฏิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษา ลด ละ เลิก อบายมุข
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 15 ส.ค. 56
การทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่าง รร.จตุรภูมิพิทยาคาร กับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่บริการ 7 โรง
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 15 ส.ค. 56
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น | 15 ส.ค. 56
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนรูปแบบร้านค้าออนไลน์
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 15 ส.ค. 56

โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 15 ส.ค. 56
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชี
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 15 ส.ค. 56
16-18 กันยายน 2556การแข่งขันศิลปหถัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับกลุ่มบัวหลวง
โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา | 15 ส.ค. 56
ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
โรงเรียนสายธรรม | 15 ส.ค. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 203/610 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th