หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเขาผาแรต
สพป.อุทัยธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
นายสุทรรศน์ สระทองยอด
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เมตตาวิทยา    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวปรียาภรณ์ น้ำค้าง
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.เพิ่มวิทยา    จ.นครปฐม
นางสาวอนุสรา เทวภูมี
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
นางสาวสุมารินทร์ เจียมทอง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
Mr.Atemafac Forka (Teacher Maya)
ตำหแน่ง : ครูภาษาอังกฤษอนุบาล
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
นางสาวอุทุมพร ไศลบาท
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง อ.1/2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,959,974 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,446,530 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,051,753 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,990,140 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,930,820 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,869,149 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,686,391 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,494,644 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,431,971 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,427,399 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,359,761 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,315,118 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,274,018 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,246,651 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
กิจกรรม Hormones Homeroom Season2
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 29 มิ.ย. 57
วิถีไทยชวนคิด วิถีชีวิตชวนทำ
โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 13 ก.ค. 57
ค่ายเยาวชน"คนดีของแผ่นดิน" โรงเรียนเครือข่าย
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน | 13 ก.ค. 57
ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน 2557
โรงเรียนวัดบางกระดี่ | 13 ก.ค. 57
ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2557
โรงเรียนวัดบางกระดี่ | 13 ก.ค. 57
ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 เดือน เมษายน 2557
โรงเรียนวัดบางกระดี่ | 13 ก.ค. 57
กิิจกรรมวันก่อตั้งโรงเรียน
โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 13 ก.ค. 57
บุคลากรโรงเรียนวัดสำเภาทอง ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดสำเภาทอง | 13 ก.ค. 57
บค-แบบแฟ้มข้อมูลครู ร.ร.วัดนางแก้ว ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 13 ก.ค. 57
แบบบันทึกรายงานการไปอบรม/ศึกษาดูงาน -ให้ส่งภายใน 3 วันหลังการอบรม
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 13 ก.ค. 57
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง(ธรรมศาสตร์อาสา)ปรับปรุงอาคารธรรมศาสตร์อาสา
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 13 ก.ค. 57
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร | 12 ก.ค. 57
ขบวนเทียนพรรษาโรงเรียนอมรศิลป์ 3
โรงเรียนอมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์ | 12 ก.ค. 57
การจัดกิจกรรมทักษะชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ | 12 ก.ค. 57
โรงเรียนปิด ยาว......รักษาสุขภาพนะคะนักเรียน..เปิดเรียนวันที่ 15 ก.ค. จ้า!!!
โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ | 12 ก.ค. 57
ขบวนแห่เทียนพรรษา โรงเรียนอมรศิลป์ 2
โรงเรียนอมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์ | 12 ก.ค. 57
ขบวนแห่เทียนพรรษา โรงเรียนอมรศิลป์ 1
โรงเรียนอมรศิลป์ โดย มูลนิธิบัวใหญ่สงเคราะห์ | 11 ก.ค. 57
ใบกิจกรรม การพัฒนาทักษะการคิดสู่การพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร | 11 ก.ค. 57
อบต.บ้านยาง จัดงานสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 11 ก.ค. 57
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารและติดตั้งเครื่องผลิตน้ำดื่ม
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี | 11 ก.ค. 57
11 ก.ค.2557 นายจรินทร์ รักษ์นุ้ย รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เยี่ยมชมสถานที่โรงเรียนวัดควนเมา
โรงเรียนวัดควนเมา | 11 ก.ค. 57
10 วิธีงดเหล้าเข้าพรรษา-เลิกเหล้าเข้าพรรษา
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 11 ก.ค. 57
ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ศูนย์ PEER อำเภอชุมแสง วันที่ 21 กค - 1 ส.ค. 57 ณ ร.ร.อนุบาลชุมแสง
โรงเรียนวัดปากคลองปลากด | 10 ก.ค. 57
การนิเทศภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ช่วงเช้า
โรงเรียนวัดปากคลองปลากด | 10 ก.ค. 57
10ก.ค 57 กลุ่มสหายชาวนาเลี้ยงอาหารนักเรียน
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 10 ก.ค. 57
แจ้งเลื่อนการจัดส่งข้อสอบพัฒนาผลสัมฤทธิ์ o-net กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 10 ก.ค. 57
ถวายสังฆทานและเที่ยนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557
โรงเรียนบ้านคูบ | 10 ก.ค. 57
ครูตำรวจ จาก สถานนีตำรวจอำเภอเลาขวัญ มาให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด
โรงเรียนบ้านหนองปรือ | 10 ก.ค. 57
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ บมจ.กรุงไทย โครงการกรุงไทยสานฝัน มอบเงิน
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 10 ก.ค. 57
ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2557
โรงเรียนบ้านคูบ | 10 ก.ค. 57
10 กรกฎาคม 2557 แห่เทียนเข้าพรรษา
โรงเรียนบ้านท่าอาจ | 10 ก.ค. 57
บันทึกข้อความ การอยู่เวรแทนในวันหยุดราชการ ของวันที่ 14 กรกฎาคม 2557
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) | 10 ก.ค. 57
คำสังโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน เรื่อง มอบหมายการปฎิบัติหน้าที่
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 10 ก.ค. 57
กิจกรรมวันเข้าพรรษ ปี ๒๕๕๗
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 10 ก.ค. 57
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 13 - 18 ส.ค. 57
โรงเรียนคลองบางปู | 10 ก.ค. 57
ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ในวันที่ 28 ก.ค. 57 - 1 ส.ค. 57
โรงเรียนคลองบางปู | 10 ก.ค. 57
ประชาสัมพันธ์ถึงศิษย์เก่าโรงเรียนคลองบางปู รับทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ วัดแสงธรรมบุร
โรงเรียนคลองบางปู | 10 ก.ค. 57
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 8 ส.ค. 57
โรงเรียนคลองบางปู | 10 ก.ค. 57
ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และสัปดาห์ห้องสมุด ในวันที่ 28 ก.ค. 57 - 1 ส.ค. 57
โรงเรียนคลองบางปู | 10 ก.ค. 57
ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในกิจกรรมวันแห่เทียนเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา
โรงเรียนคลองบางปู | 10 ก.ค. 57
สุขสันต์วันเกิด
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 10 ก.ค. 57
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก | 10 ก.ค. 57
โรงเรียนวัดครุนอกได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
โรงเรียนวัดครุนอก | 10 ก.ค. 57
ถวายเทียนพรรษา
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 10 ก.ค. 57
กิจกรรมดำนาโรงเรียน
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 10 ก.ค. 57
วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 นักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ไปร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
โรงเรียนวังวิเศษ | 10 ก.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม | 10 ก.ค. 57
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าผ้าป่าสามัคคี
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่ | 10 ก.ค. 57
ร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา
โรงเรียนธงธานี | 09 ก.ค. 57
สรุปข่าวในรอบสัปดาห์ 8 ก.ค. 57
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 09 ก.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 203/579 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th