หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านโสกคูณ
สพป.อุดรธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10

กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.วัดบ้านใหม่    จ.พิษณุโลก
นางสาวนพพร ปรีชา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โยธินบูรณะ อ่างทอง    จ.อ่างทอง
นาย ไสว ขาวผ่อง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม.8    จ.ราชบุรี
นางสาวญนันทพร บุญสงค์
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1/2
กลุ่ม : ฝ่ายวิชาการปฐมวัย
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
นางสาวกัญชพร ธนินบุญญาพร
ตำหแน่ง : บรรณารักษศาสตร์และสานิเทศศาสตร์
กลุ่ม : ฝ่ายวิชาการประถมศึกษา
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
นางสาวสุรัชวดี สัเล
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ-ครุภัณฑ์
กลุ่ม : ฝ่ายงบประมาณ
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,586,673 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,054,231 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,660,497 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,658,472 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,472,067 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,399,362 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,269,737 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,246,874 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,170,502 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,154,642 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,148,556 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,120,969 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แจ้งกำหนดการวันปัจฉิมนักเรียนอนุบาล 3 - ประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 12 ก.พ. 57
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรีย
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) | 12 ก.พ. 57
กำหนดการสอบวัดผลปลายปี / ปลายภาคเรียน
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 12 ก.พ. 57
กำหนดการสอบ LAS ของนักเรียนระดับชั้น ป.5 และมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 12 ก.พ. 57
สอบวัดผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียน ( NT ) ป.3
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 12 ก.พ. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 โครงการ SMA ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 12 ก.พ. 57
ค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น | 11 ก.พ. 57
การอบรมนักเรียน ม.1-3
โรงเรียนบ้านแก่งโตน | 11 ก.พ. 57
นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองช่วยต่อไฟฟ้าและซ่อมอุปกรณ์อีเล็คทรอนิก
โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก | 11 ก.พ. 57
การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา | 11 ก.พ. 57
โครงการตลาดนัดเพื่อการเรียนรู้
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 11 ก.พ. 57
ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาดประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม | 11 ก.พ. 57
กรรมการคุมสอบ LAS ม.2
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 11 ก.พ. 57
กิจกรรม เด็กรุ่นใหม่ ยิ้มสดใส ใส่ใจ ฟ.ฟัน
โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) | 11 ก.พ. 57
30 เมษายน 2557 รับ ปพ. 1 ครั้งที่ 2
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 11 ก.พ. 57
1- 30 เมษายน 2557 ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 11 ก.พ. 57
31 มีนาคม 2557 รับ ปพ.1 ครั้งที่ 1
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 11 ก.พ. 57
29 มีนาคม 2557 ปัจฉิมนิเทค
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 11 ก.พ. 57
22 มีนาคม 2557 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 11 ก.พ. 57
15 - 16 มีนาคม 2557 สอบปลายภาค
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 11 ก.พ. 57
7 - 9 มีนาคม 2557 เข้าค่ายกิจกรรม
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 11 ก.พ. 57
1 มีนาคม 2557 - เปิดเรียนปกติ - แจกเสื้อวอร์ม - จ่ายเงินค่าเข้าค่ายกิจกรรม
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 11 ก.พ. 57
22 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมนักเรียนและผู้ปกครอง
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 11 ก.พ. 57
15 - 16 กุมภาพันธ์ 2557 ม. 6 สอบ O - net ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ - เรียนปกติ
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 11 ก.พ. 57
8 - 9 กุมภาพันธ์ 2557 ม. 3 สอบ O-net ที่โรงเรียนสวนกุหลาบนครศรีธรรมราช
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 11 ก.พ. 57
1 กุมภาพันธ์ 2557 เรียนปกติ ม. 3 สอบ Pree onet
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 11 ก.พ. 57
25 - 26 มกราคม 2557 ติว O - net ม. 6
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 11 ก.พ. 57
18 - 19 มกราคม 2557 สอบกลางภาคเรียน
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 11 ก.พ. 57
11 มกราคม 2557 หยุดเรียนในวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 11 ก.พ. 57
4 มกราคม 2557 เปิดเรียน
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม | 11 ก.พ. 57
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ (ครั้งที่ ๒)
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ | 11 ก.พ. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษา สอบ มว. Pre test โรงเรียนมหาวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 11 ก.พ. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 11 ก.พ. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 11 ก.พ. 57
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอน ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 11 ก.พ. 57
ลูกเสือสำรองเดินทางไกล 11 กุมภาพันธ์ 57
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 11 ก.พ. 57
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ | 11 ก.พ. 57
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบโครงการเพชรพิมานปรากฏว่าผลการสอบออกมาแล้ว นักเรียนเราติดท็อป
โรงเรียนสายเพชรศึกษา | 11 ก.พ. 57
นิเทศติดตามมาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ วันที่ 27 ม.ค.57
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 11 ก.พ. 57
การสัมมนา โครงการ "พลังคิด สะกิดโลก
โรงเรียนวัดบางทราย( หลวงพิณพลราษฎร์ - จู เกษกาญจน์ ) | 10 ก.พ. 57
เชิญร่วมทำบุญ วันมาฆบูชา ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านปลาขาว | 10 ก.พ. 57
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญสามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียนบ้านปลาขาว | 10 ก.พ. 57
เข้าค่ายลูกเสือ
โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร | 10 ก.พ. 57
รับสมัครนักเรียนใหม่
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ | 10 ก.พ. 57
การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนด่านขุนทด ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนด่านขุนทด | 10 ก.พ. 57
การประเมินโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล | 10 ก.พ. 57
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ที่สอบได้แพทยศาสตร์ มอ. ปี 2557
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 10 ก.พ. 57
ประกาศ โรงเรียนบ้านไร่ เรื่อง สอบราคาจ้างห้องสมุด
โรงเรียนบ้านไร่ | 10 ก.พ. 57
ประโยค
โรงเรียนบ้านจันทิมา | 10 ก.พ. 57
ผลการแข่งขันหัถตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนบ้านโป่งไหม | 10 ก.พ. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 203/682 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th