หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
นางสาวสุนิสา ตีชายรัมย์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านหินเหล็กไฟ    จ.บุรีรัมย์
นางสาวกิติยาภรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านบางมัน    จ.ระนอง
นางสาวชนกพร ยางทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก    จ.นครศรีธรรมราช
นายวิทยา ยอดญาติไทย
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนธีรักษ์ ทีปะนะ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายสวัสดิ์ชัย ฉั่วสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,787,730 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,262,860 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,773,026 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,755,860 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,641,811 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,512,534 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,483,514 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,334,879 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,278,627 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,256,978 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,238,837 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,164,775 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,099,391 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2556
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 18 มี.ค. 57
ผลการสอบระดับชาติ( O NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกงหราพิชากร ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนกงหราพิชากร | 18 มี.ค. 57
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ | 17 มี.ค. 57
สรุปเปรียบเทียบ o-net ม.3 ปี 55 และ ปี 56
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 18 มี.ค. 57
o-net ม.3 ปี 2556 ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกแต่ละข้อ ระดับโรงเรียน
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 18 มี.ค. 57
o-net ม.3 ปี 2556 ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามรายวิชา
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 18 มี.ค. 57
o-net ม.3 ปี 2556 ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 18 มี.ค. 57
o-net ม.3 ปี 2556 ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 18 มี.ค. 57
o-net ม.3 ปี 2556 ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 18 มี.ค. 57
ผลสอบ o-net ม.3 ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบระดับโรงเรียน
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 18 มี.ค. 57
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม | 18 มี.ค. 57
โรงเรียนบ้านชุมแสง เป็นโรงเรียนเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
โรงเรียนบ้านชุมแสง | 18 มี.ค. 57
ประกาศผลการเรียน ในระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ แบบรายชั้น อย่างไม่เป็นทางการ คลิก
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 18 มี.ค. 57
ผลการทดสอบการอ่าน ชั้น ป.3และป.6 รอบ2 รายโรงเรียน ของเครือข่ายแก้วมุกดาหาร
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 18 มี.ค. 57
เปรียบเทียบ O-NET ป. 6 ปี 54-56
โรงเรียนบ้านหัสคุณ | 18 มี.ค. 57
ผลการสอบ O-NETป.6 ปี 56 รายบุคคล
โรงเรียนบ้านหัสคุณ | 18 มี.ค. 57
กราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 – 2556 ชั้นประถมศึก
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 18 มี.ค. 57
ผลการสอบ O NET 56 โรงเรียนในสังกัด สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 17 มี.ค. 57
ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบข้อมูล O NET สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 17 มี.ค. 57
ประกาศผลครูผู้ผ่านการอบรม SMART OFFICE รอบที่ 1
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 17 มี.ค. 57
ประกาศผลครูผูัผ่านการอยรม SCHOOL WEBSITE UPLOAD รอบที่ 1
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 17 มี.ค. 57
ท่องโลกกว้าง
โรงเรียนวัดเกศแก้ว | 17 มี.ค. 57
รายงานผลการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 17 มี.ค. 57
กำหนดการสอบซ่อม ซ่อมเสริม และแก้ไข นักเรียนที่มีผลการเรียน ๐ ร มส และจบไม่พร้อมรุ่น รอบที่ ๒
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา | 17 มี.ค. 57
แบบเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เม.ย.57
โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา | 17 มี.ค. 57
ตัวอย่างป้ายไวนิลผาเวียงโมเดล
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) | 17 มี.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพัทลุงที่ได้คะแนน o-net คะแนนเต็ม 100
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 17 มี.ค. 57
ประกาศ เรื่อง เปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเสิงสาง | 17 มี.ค. 57
ประกวดธิดาจำแลง งานย่าโม อ.เสิงสาง 2557
โรงเรียนเสิงสาง | 17 มี.ค. 57
สารวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557
โรงเรียนเทศบาล ๑ (วิทยานารี) | 17 มี.ค. 57
ชนะเลิศ การประกวดละครประวัติศาสตร์ เมืองทองธานี
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต | 17 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา1-6
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต | 17 มี.ค. 57
ประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนวัดพิชัยยาราม | 17 มี.ค. 57
คณะครู-บุคลกร โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า ทอดผ้าป่าที่สำนักงานเขตฯ เมื่อ 17 มีนาคม 2557
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า | 17 มี.ค. 57
คะแนนสอบภาคเรียนที่ 2 ชั้นอนุบาล1ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา | 17 มี.ค. 57
คะแนนสอบภาคเรียนที่ 1 ชั้นอนุบาล1ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา | 17 มี.ค. 57
คะแนนสอบภาคเรียนที่ 1 ชั้นอนุบาล3/1ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา | 17 มี.ค. 57
คะแนนสอบปลายภาคชั้นอนุบาล3/1ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา | 17 มี.ค. 57
รายชื่อและกำหนดการสอบครู
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา | 17 มี.ค. 57
ผลโอเน็ต นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปทีที่ 6 ปี 2556
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 17 มี.ค. 57
รายละเอียดเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เม.ย.57
โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา | 17 มี.ค. 57
รายการค่าใช้จ่าย ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 17 มี.ค. 57
ผลการสอบ o-net คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม 8 คน 95 คะแนน 15 คน 90 คะแนนจำนวน 25 คน
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 17 มี.ค. 57
ปฏิทินปฏิบัติงานของครู ช่วงเดือนมีนาคม - ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 ของโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 17 มี.ค. 57
ประกาศโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๒ – ๖ ปีการ
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 16 มี.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเปมิกา สืบธรรม นักเรียนชั้นป.4/2
โรงเรียนวัดลาดพร้าว | 16 มี.ค. 57
เชิญร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ | 16 มี.ค. 57
โรงเรียนบ้านมรสวบรับประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนบ้านมรสวบ | 16 มี.ค. 57
โรงเรียนบ้านมรสวบสอบปลายภาค
โรงเรียนบ้านมรสวบ | 16 มี.ค. 57
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ | 16 มี.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 203/548 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th