หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเขาผาแรต
สพป.อุทัยธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
ครูพัฒน์นรี พรจุติภัทร์
ตำหแน่ง : ครูผู้สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.พิทักษ์ภูเบนทร์    จ.นครราชสีมา
นางจุฑารัตน์ คำประวัน
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.อนุบาลธารทิพย์    จ.แม่ฮ่องสอน
หนึ่งฤทัย รินก๋อง
ตำหแน่ง : ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.อนุบาลธารทิพย์    จ.แม่ฮ่องสอน
นายเพรียวพันธ์ คนซื่อ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บึงศรีราชาพิทยาคม    จ.ชลบุรี
นางสาวจันทร์ฉาย ใบบ้ง
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่    จ.ชลบุรี
นางสาวสะหยุมพน วิไลพฤกษ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่    จ.ชลบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,960,175 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,563,431 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,423,084 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,145,256 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,106,225 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,963,342 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,785,565 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,590,345 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,573,767 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,545,191 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,427,270 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,369,149 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,345,331 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,342,151 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,330,261 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
โรงเรียนดงบังวิทยา | 11 ก.ย. 57
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมแสดงผลงานศิลปะกรรม ในหัวข้อ "ก้าวไปด้วยกัน สู่วันพรุ่งนี้"
โรงเรียนสายชล | 11 ก.ย. 57
รับรางวัลพระราชทาน ณ ศาลาดุสิดาลัยวันที่ 30 กันยายน 2557
โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส | 11 ก.ย. 57
แจ้งท่านผู้ปกครอง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2 เรื่อง การรับส่งบุตรหลาน งาน กีฬาสีดอกบัวเกมส์ 2014
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 11 ก.ย. 57
กำหนดการ พิธีเปิดงานกีฬาสี “ดอกบัวเกมส์ ๒๐๑๔” วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 11 ก.ย. 57
คู่มือ จัดพิมพ์ ปพ.5 ทางโปรแกรมและทางเว็บ.docx
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 11 ก.ย. 57
คู่มือบันทึกคะแนน SCHOOL ICT
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 11 ก.ย. 57
กีฬาดอกบัวเกมส์ 2014 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 11 ก.ย. 57
ประชาสัมพันธ์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม | 11 ก.ย. 57
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 11 ก.ย. 57
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม นักเรียนอนุบาล-ม.๓ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมอาเซียน(11-12 สิงหาคม 2557)
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 10 ก.ย. 57
นักเรียนป.๖ ร่วมพิธีปิดการอบรม English Camp ร.ร.บ้านท่าบ่อ(๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗)
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 10 ก.ย. 57
ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบลโดยท่านรองผอ.สพป.อบ๑ ท่านวีระศักดิ์ วิริยะพันธ์และคณะ (๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗)
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 10 ก.ย. 57
นักเรียนชมรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เข้าอบรมการผูกผ้าจากวิทยากรจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 10 ก.ย. 57
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง โดยท่านรองผอ.สพป.อบ.1 ท่านวิเศษ ปากหวาน และคณะ(๒๗ สิงหาคม๒๕๕๗)
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 10 ก.ย. 57
นักเรียนป.6 เข้าอบรม English Camp ณ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 18 สิงหาคม 2557
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 10 ก.ย. 57
สร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงด้วยสมองและสองมือเรา
โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) | 10 ก.ย. 57
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบบ้านให้กับนักเรียน
โรงเรียนวังวิเศษ | 10 ก.ย. 57
ติดตามนักเรียนได้รับทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
โรงเรียนวังวิเศษ | 10 ก.ย. 57
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคอมพิวเตอร์ชิงแชมป์ภาคใต้
โรงเรียนวังวิเศษ | 10 ก.ย. 57
ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 10 ก.ย. 57
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระภาษาไทย
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 10 ก.ย. 57
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 10 ก.ย. 57
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการท่าตอนศูนย์ 2 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 10 ก.ย. 57
ประชาสัมพันธ์งานเกษียณอายุราชการครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ | 10 ก.ย. 57
โครงการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนบ้านซับตารี | 10 ก.ย. 57
การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 10 ก.ย. 57
โรงเรียนสายชลได้รับการคัดเลือก โรงเรียนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้มแข็ง ระดับการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนสายชล | 10 ก.ย. 57
ค่านิยม 12 ประการ
โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร | 10 ก.ย. 57
พิมพ์ใบประกาศนักเรียนที่ร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 10 ก.ย. 57
แจ้งไปยังนักเรียน ม.2 ทุกคน ให้เข้าศึกษาสื่อการสอน ของระดับ ม.2 ในเครื่องแท็บแล็ต
โรงเรียนวังวิเศษ | 10 ก.ย. 57
นัักร้องวงดนตรีลูกทุ่งศรีตรังวังวิเศษ เข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน
โรงเรียนวังวิเศษ | 10 ก.ย. 57
เกณฑ์สุขศึกษา
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 10 ก.ย. 57
เผยแพร่ผลงานการพัฒนาเอกสารประกอบสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ รายวิชาอังกฤษเพื่อการเกษตร
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา | 10 ก.ย. 57
เชิญชวนนักเรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม ICE Bucket challenge 12 กันยายน 2557
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 10 ก.ย. 57
ประกาศ รายชื่อนักเรียนได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๕๕๖๗
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 09 ก.ย. 57
กิจกรรมประจำวันหน้าเสาธงระดับปฐมวัย
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 09 ก.ย. 57
รางวัลหนึ่งเหรียญทองการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นจันทบุรีดาวรุ่ง มุ่งโอลิมปิก ครั้งที่ 1
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 09 ก.ย. 57
การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทาง วันที่ 6 ก.ย.57
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 09 ก.ย. 57
กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลกที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนด่านขุนทด
โรงเรียนด่านขุนทด | 09 ก.ย. 57
แข่งขันวิชาการระดับเขต วันที่ 24-26 ก.ย. 57
โรงเรียนสายชล | 09 ก.ย. 57
เจ้าหน้าที่ สช.ตรวจติดตามศูนย์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ.ลำปาง 9 กันยายน 2557
โรงเรียนไตรภพวิทยา | 09 ก.ย. 57
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาล ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม | 09 ก.ย. 57
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง | 09 ก.ย. 57
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ต่อต้านยาเสพติด ดอกยางเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร | 09 ก.ย. 57
แอนิเมชั่น ประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 09 ก.ย. 57
รู้ทัน "โรคตาแดง"
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 09 ก.ย. 57
ปค16 บันทึกสถิติการมาโรงเรียนของนักเรียน
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 09 ก.ย. 57
ปค15 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีปัญหา
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 09 ก.ย. 57
ปค14 ขออนุญาตเข้าชั้นเรียน
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 09 ก.ย. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 203/577 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th