หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายกิตติพงษ์ ขำปลื้มจิตร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ชุมชนวัดโพธิ์ทอง    จ.พิจิตร
นายวุฒิชัย ลาจันนนท์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.แคมป์สนวิทยาคม    จ.เพชรบูรณ์
นางพรทิพย์ ดาราช
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.เทศบาล ๒ บ้านปากน้ำ (พิธานอุทิศ)    จ.ปัตตานี
นางอุทัย ไข่มุกข์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.เทศบาล ๒ บ้านปากน้ำ (พิธานอุทิศ)    จ.ปัตตานี
นางสาวพรพรรณ แปรงกระโทรก
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านอีมาดอีทราย    จ.อุทัยธานี
นางสาวนันทนา คำสุนันท์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,414,564 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,657,971 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,516,319 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,444,601 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,297,461 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,244,495 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,192,774 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,109,341 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,077,424 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,027,217 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 987,445 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 986,271 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 946,328 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ไม่มีเงินจ่าย โรงพยาบาลไม่รับคลอดลูก
โรงเรียนบ้านดอน | 13 ต.ค. 56
ข่าวดี...โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก...เปิดสาขาใหม่..
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก | 13 ต.ค. 56
งานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 10 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 | 13 ต.ค. 56
ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ | 13 ต.ค. 56
ท่าน ผอ.สุบัน พรเวียง มอบรางวัล Story Telling ให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาคเหนือ
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 12 ต.ค. 56
ท่าน ผอ.สุบัน พรเวียง มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาคเหนือ
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 12 ต.ค. 56
นักเรียนแสดงละสั้นชวนขำ SKIT
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 12 ต.ค. 56
ลูกเสือสามัญกำลังประชุมนายหมู่
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 12 ต.ค. 56
ผู้กำกับลูกเสือสามัญเตรียมความพร้อมตรวจประเมินขั้นที่ 5
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 12 ต.ค. 56
ผอ.ประภาส นวลจันทร์ถวายพระพร12 สิงหามหาราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง
โรงเรียนวัดควนเมา | 12 ต.ค. 56
ระเบียบวินัยที่ครูควรรู้
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 12 ต.ค. 56
รายงานการประชุม เดือนตุลาคม 2556
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 12 ต.ค. 56
ส.ส.มนพร เจริญศรี เป็นประธานเปิดกีฬากลุ่มโรงเรียนเครือข่ายชายโขง ครั้งที่ 10
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย | 12 ต.ค. 56
ร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2557
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง | 12 ต.ค. 56
โรงเรียนจะรับการประเมิน สมศ ระหว่างวันที่ 25 พย 56 -17 มค 57
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง | 12 ต.ค. 56
ข้อมูลพื้นฐานประเทศอินโดนีเซีย
โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม | 11 ต.ค. 56
ข้อมูลพื้นฐานประเทศมาเลเซีย
โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม | 11 ต.ค. 56
ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) | 11 ต.ค. 56
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง
โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) | 11 ต.ค. 56
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา | 11 ต.ค. 56
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างปฐมวัย
โรงเรียนพิกุลทอง | 11 ต.ค. 56
ประกาศวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2556
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ | 11 ต.ค. 56
การบ้านปิดภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) | 11 ต.ค. 56
ประกาศผลคะแนนระดับปฐมวัย ภาคเรียนที่1 ปี 2556
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 11 ต.ค. 56
รายชื่อสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ช่วงการประเมินระยะ
โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา | 11 ต.ค. 56
ประกาศผลคะแนนระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่1 ปี 2556
โรงเรียนโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม | 11 ต.ค. 56
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน | 11 ต.ค. 56
โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนได้เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา
โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน | 11 ต.ค. 56
โรงเรียนอนุบาลไทรงามไดรับคัดเลือกทำหนังสือประชาสัมพันธ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม | 11 ต.ค. 56

โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก | 11 ต.ค. 56
แนะนำ สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ที่คุณครูควรใช้ 3DWCS
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 11 ต.ค. 56
ข้อมูลพื้นฐานประเทศเวียดนาม
โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม | 11 ต.ค. 56
บุญมหาสังฆทาน ณ วัดโพธิ์ศรีแต้
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 11 ต.ค. 56
ประกาศผลการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนมนงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 วันที่ 9-10 ตุลาคม 2556
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 11 ต.ค. 56
เชิญทุกท่านเป็นเจ้าภาพ ผ้าป่าการศึกษา 1 มกราคม 2557
โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง | 10 ต.ค. 56
ผู้อำนวยการโรงเรียนจัดประชุมครูก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2556 วันที่ 9 ตุลาคม 2556
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย | 10 ต.ค. 56
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.รอ.3 ครั้งที่ 63
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย | 10 ต.ค. 56
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.รอ.3 ครั้งที่ 63
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย | 10 ต.ค. 56
เรียนซ้ำอย่างมีคุณภาพ ดีกว่าปล่อยผ่านแต่อ่านเขียนไม่ได้
โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ | 10 ต.ค. 56
ประเมินตนเองอนุบาล
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 10 ต.ค. 56
โครงการตามยุทธศาสตร์
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 10 ต.ค. 56
สรุปกิจกรรม Child Show ที่ได้เป็นตัวแทนกลุ่ม ของโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 10 ต.ค. 56
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาการสถานที่ราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2556
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) | 10 ต.ค. 56
งานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน ปี ที่ 170
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน | 10 ต.ค. 56
รายละเอียดการคัดเลือก OBEC AWARDS
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 10 ต.ค. 56
กำหนดการ ปิด - เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว | 10 ต.ค. 56
โรงเรียนบ้านจางวางจะจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๑๔-๑๖
โรงเรียนบ้านจางวาง | 10 ต.ค. 56
โรงเรียนบ้านจางวางได้รับเงินบริจาคเพื่อสร้างฐานเสาธงใหม่
โรงเรียนบ้านจางวาง | 10 ต.ค. 56
ทางโรงเรียนบ้านจางวางได้ดำเนินการสร้างห้องน้ำใหม่
โรงเรียนบ้านจางวาง | 10 ต.ค. 56
ผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปี 2556
โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส | 10 ต.ค. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 203/638 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th